การนับวันครบกำหนดชำระเงินตามตั๋ว

พฤศจิกายน 18, 2007

การนับวันครบกำหนดชำระเงินตามตั๋ว

วันที่ครบกำหนดชำระของตั๋วเงิน (Maturity Date Of a Note) วันที่ครบกำหนดชำระเงินของตั๋วเงิน คือวันที่ระบุให้ผู้ถือตั๋วเงินนำตั๋วไปแสดงเพื่อระชำระเงิน ซึ่งวันที่ครบกำหนดชำระของตั๋วเงินสามารถระบุได้ 2 ประการ ดังนี้

วันใดวันหนึ่งที่ระบุไว้อย่างแน่นอน ซึ่งเป็นการระบุวัน เดือน ปี ไว้อย่างชัดเจน เช่นวันที่ตั๋วครบกำหนด คือ วันที่ 1 มิถุนายน 25×1 เป็นต้น

วันที่กำหนดเป็นระยะเวลา การนับวันครบกำหนดชำระเงินตามาตั๋วเงินสามารถระบุระยะเวลาเป็นปี เป็นเดือนและเป็นวันก็ได้ ซึ่งสามารถนับหาวันครบกำหนดในแต่ละกรณีดังนี้

  • กำหนดระยะเวลาเป็นปี วันครบกำหนดจะเป็นวันที่ตรงกับวันที่ในตั๋วเงินแต่ปีที่ครบกำหนดจะนับจำนวนปีตั้งแต่ปีถัดไป คือ หากตั๋วเงินระบุวันที่ 1 มกราคม 25×1 ตั๋วเงินมีอายุ 1ปี วันครบกำหนดคือ 1 มกราคม 25×2 เป็นต้น
  • กำหนดระยะเวลาเป็นเดือน วันครบกำหนดจะเป็นวันที่ตรงกับวันที่ในตั๋วเงิน แต่เดือนจะเปลี่ยนไปคือจะนับเดือนตั้งแต่เดือนถัดไปเพื่อให้ทราบเดือนที่จะครบกำหนด คือถ้าออกตั๋วเงินวันที่ 1 มกราคม 25×1 กำหนด 3 เดือน วันครบกำหนดคือวันที่ 1 เมษายน 25×1 หรือ ตั๋วเงินลงวันที่ 31 มีนาคม 25×1 กำหนด 3 เดือน วันครบกำหนดคือวันที่ 30 มิถุนายน 25×1 เป็นต้น
  • กำหนดระยะเวลาเป็นวัน การนับวันครบกำหนดคือ ไม่นับวันที่ออกตั๋ว แต่นับวันที่ตั๋วครบกำหนด ตัวอย่างเช่น ตั๋วเงินระบุวันที่ 11 มีนาคม 25×1 ตั๋วมีอายุ 60 วันวันครบกำหนดกระทำได้ดังนี้

เดือนมีนาคมมีจำนวน 31
หักวันที่ออกตั๋ว 11
จำนวนวันในเดือนมีนาคม 20 วัน
จำนวนวันในเดือนเมษายน 30 วัน
จำนวนวันในเดือนพฤษภาคม 10 วัน
รวมจำนวนวันทั้งหมด 60 วัน
ดังนั้นวันครบกำหนดคือวันที่ 10 พฤษภาคม 25×1

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s