สรุปสินทรัพย์ไม่มีตัวตนและสินทรัพย์อื่น

มกราคม 24, 2008

สรุปการบันทึกบัญชีเกี่ยวกับสินทรัพย์ไม่มีตัวตนและสินทรัพย์อื่น

ในการบันทึกบัญชีเกี่ยวกับสินทรัพย์ไม่มีตัวตนจะมีความคล้ายคลึงอย่างมากกับการบันทึกบัญชีเกี่ยวกับที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ แต่เนื่องจากความไม่มีตัวตนของสินทรัพย์ทำให้มีความยุ่งยากและไม่ชัดเจนมากกกว่าในการพิจารณาถึงอายุการให้ประโยชน์ของสินทรัพย์และการเพิ่มหรือลดมูลค่าของสินทรัพย์ ดังนั้นมาตรฐานการบัญชีที่ 51 เรื่องสินทรัพย์ไม่มีตัวตนจึงได้กำหนดหลักเกณฑ์โดยทั่วไปให้กิจการใช้วิธีเส้นตรงในการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ และทำให้อายุการใช้ประโยชน์ของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนไม่ควรเกิน 20 ปี โดยมีมูลค่าซากเท่ากับศูนย์

ในทางปฏิบัติเกี่ยวกับสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่สำคัญมักจะเกิดกับสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่เกิดขึ้นเองภายใน โดยปัญหาก็คือการพิจารณาว่าเมื่อใดกิจการจะสามารถรับรู้สินทรัพย์ไม่มีตัวตนได้ เมื่อใดจึงจะถือว่าเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ว่ากิจการจะได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจจากสินทรัพย์ หรือกิจการจะสามารถวัดมูลค่าของสินทรัพย์ได้อย่างน่าเชื่อถือ ซึ่งแนวทางในการกำหนดว่าเมื่อใดกิจการจึงจะสามารถรับรู้สินทรัพย์ไม่มีตัวตนให้ทำได้โดยให้แยกขั้นตอนการวิจัยและการพัฒนาสินทรัพย์นั้นออกจากกัน ในขั้นตอนการวิจัยนั้นจะถือว่าสินทรัพย์ยังไม่เกิดขึ้น เพราะยังไม่สามารถเชื่อได้ว่าเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ว่ากิจการจะได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจจากการวิจัยนั้น ดังนั้น ดังนั้นรายจ่ายที่เกิดขึ้นในขั้นตอนการวิจัยนี้จึงต้องถือเป็นค่าใช้จ่ายเมื่อเกิดขึ้น แต่เมื่อการทำงานอยู่ในขั้นของการพัฒนา จะถือว่าสินทรัพย์ได้เกิดขึ้นแล้ว เพราะเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ว่าสินทรัพย์จะก่อให้เกิดประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตและหากกิจการสามารถวัดมูลค่าต้นทุนของสินทรัพย์ได้อย่างน่าเชื่อถือ รายจ่ายที่เกิดขึ้นตั้งแต่ขั้นตอนการพัฒนานี้จะถือเป็นต้นทุนของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนนั้นสินทรัพย์ไม่มีตัวตนและสินทรัพย์อื่น ๆจะแสดงรายการในงบดุล

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s