ความหมายและการบันทึกบัญชีเกี่ยวกับสินทรัพย์อื่น

มกราคม 24, 2008

ความหมายและการบันทึกบัญชีเกี่ยวกับสินทรัพย์อื่น

สินทรัพย์อื่น (Other Assets) หมายถึง สินทรัพย์ที่ไม่อาจเข้าหมวดหมู่ใด ๆ ได้แก่ ค่าใช้จ่ายรอการตัดบัญชี ค่าใช้จ่ายในการจัดตั้งบริษัทซึ่งเป็นรายจ่ายที่ไม่ถือเป็นค่าใช้จ่ายในงวดที่เกิดรายจ่ายขึ้นแต่จะบันทึกเป็นสินทรัพย์และถูกตัดบัญชีเป็นค่าใช้จ่ายตาระยะเวลาที่ให้ประโยชน์ต่อกิจการ

บันทึกบัญชีเกี่ยวกับสินทรัพย์อื่น การบันทึกสินทรัพย์อื่นนี้มีหลายลักษณะดังต่อไปนี้

1.ค่าใช้จ่ายรอตัดบัญชี คือค่าใช้จ่ายที่กิจการจ่ายและได้รับประโยชน์แล้วแต่ระยะเวลาที่ได้รับประโยชน์นั้นยังมีผลต่อไปอีกหลายงวดบัญชี เช่น ค่าโฆษณาสำหรับแนะนำผลิตภัณฑ์ใหม่ เป็นต้น

การบันทึกบัญชีเมื่อเกิดค่าใช้จ่าย จะเป็นดังนี้
เดบิต ค่าโฆษณารอตัดบัญชี xx

               เครดิต เงินสด xx

การบันทึกตัดบัญชีเป็นค่าใช้จ่ายประจำงวด จะบันทึกรายการโดย
เดบิต ค่าตัดบัญชี-ค่าโฆษณารอตัดบัญชี xx

เครดิตค่าโฆษณารอตัดบัญชี xx

2.ค่าใช้จ่ายในการจัดตั้งบริษัท ได้แก่ ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับค่าทนายความ ค่าจดทะเบียน ค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกิดขึ้นก่อนการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท

การบันทึกบัญชี เมื่อเกิดค่าใช้จ่าย จะเป็นดังนี้
เดบิต ค่าใช้จ่ายในการจัดตั้งบริษัทรอตัดบัญชี xx

                 เครดิต เงินสด xx

การบันทึกตัดบัญชีเป็นค่าใช้จ่ายประจำงวด จะบันทึกรายการโดย
เดบิต ค่าตัดบัญชี-ค่าใช้จ่ายในการจัดตั้งบริษัท xx

                 เครดิต ค่าใช้จ่ายในการจัดตั้งบริษัทรอตัดบัญชี xx

 

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s