สรุป ที่ดิน อาคาร อุปกรณ์

มกราคม 12, 2008

สรุปการบันทึกบัญชีเกี่ยวกับ ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ หมายถึง สินทรัพย์ที่มีตัวตนซึ่งกิจการมีไว้เพื่อใช้ประโยชน์ในการผลิต จำหน่ายสินค้า หรือให้บริการ เพื่อให้ผู้อื่นเช่า หรือเพื่อใช้ในการบริหารงาน และกิจการคาดว่าจะใช้ประโยชน์มากกว่าหนึ่งรอบปีบัญชี ราคาทุนของที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ ประกอบด้วยราคาซื้อรวม ภาษีนำเข้า ภาษีอื่น สำหรับส่วนลดการค้าและส่วนลดเงินสดต้องนำมาหักออกจากราคาสินทรัพย์ให้คงเหลือราคาซื้อที่แท้จริง เมื่อกิจการใช้งานสินทรัพย์แล้วสินทรัพย์ย่อมเสื่อมสภาพลง วิธีการคิดค่าเสื่อมราคาที่นิยม มี 4 วิธีคือ วิธีเส้นตรง วิธียอดลดลงทวีคูณ วิธีผลรวมจำนวนปี และวิธีจำนวนผลผลิต การแสดงรายการสินทรัพย์ประเภทที่ดิน อาคารและอุปกรณ์กิจการจะแสดงภายใต้หัวข้อสินทรัพย์ประเภทที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ในราคาทุนและหักด้วยราคาค่าเสื่อมราคาสะสม หรือราคาทุนบวกด้วยประมาณตีราคาเพิ่มขึ้นหักด้วยค่าเสื่อมราคาสะสมส่วนเดิมและส่วนเพิ่มขึ้น สำหรับส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์เพิ่มขึ้นจะแสดงในส่วนของผู้ถือหุ้น และแสดงในงบดุล สำหรับทรัพยากรธรรมชาติจะแสดงด้วยราคาทุนหักด้วยมูลค่าเสื่อมสิ้นสะสม แสดงในงบดุล ด้วยเช่นกัน

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s