สรุปเงินลงทุนระยะยาว

ธันวาคม 25, 2007

สรุปเงินลงทุนระยะยาว

เงินลงทุนระยะยาว (Long Term Investment) หมายถึง เงินลงทุนที่กิจการตั้งใจถือไว้เกิน 1 ปี รวมถึงตราสารทุนที่จัดประเภทเป็นหลักทรัพย์เผื่อขาย เงินลงทุนทั่วไป ตราสารหนี้ที่จัดประเภทเป็นหลักทรัพย์เผื่อขาย และตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกำหนด การบันทึกบัญชีเงินลงทุนระยะยาวจะบันทึกต้นทุนของเงินลงทุนในราคาที่รวมรายจ่ายทั้งสิ้นที่กิจการจ่ายเพื่อให้ได้มา หลักทรัพย์เผื่อขายทุกๆ สิ้นปีจะวัดมูลค่าด้วยราคายุติธรรม เงินลงทุนระยะยาวนี้มีหลักการปฏิบัติในการบันทึกบัญชีตั้งแต่ซื้อจนถึงรายการปรับปรุงเมื่อสิ้นปีจะตีใช้ราคายุติธรรมและเมื่อขายไปกิจการจะมีผลทั้งกำไรหรือขาดทุน แล้วแต่ราคาตามท้องตลาดที่และสามารถแปลงสภาพเป็นหลักทรัพย์เพื่อค้าได้แต่ต้องใช้ราคายุติธรรมเป็นเกณฑ์ หลักทรัพย์เผื่อขายที่เป็นตราสารหนี้จะได้รับผลตอบแทนอยู่ในรูปของดอกเบี้ยหากเป็นตราสารทุนจะได้รับเงินปันผล เงินลงทุนระยะยาวนี้จะแสดงรายการในงบดุลภายใต้หัวข้อสินทรัพย์ประเภทเงินลงทุนระยะยาว

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s