สรุป การบัญชีเกี่ยวกับตั๋วเงินรับ

พฤศจิกายน 28, 2007

ตั๋วเงินรับเป็นหนังสือแสดงสิทธิของกิจการที่จะได้รับชำระเงินตามจำนวนเงิน เวลา และสถานที่จากบุคคลหรือกิจการที่ระบุไว้หน้าตั๋ว ตั๋วเงินรับแบ่งตามลักษณะของการระบุดอกเบี้ยได้ 2 ชนิดคือตั๋วเงินรับชนิดระบุอัตราดอกเบี้ยไว้หน้าตั๋วและตั๋วเงินรับชนิดไม่ระบุอัตราดอกเบี้ยไว้หน้าตั๋ว ตั๋วเงินรับมีหลักปฏิบัติทางบัญชีจะขึ้นอยู่กับการใช้ประโยชน์จากตั๋วเงินรับของแต่ละกรณี หลักการปฏิบัติทางการบัญชีจะมีขั้นตอนเริ่มจากการคำนวณหาวันครบกำหนด คำนวณ จำนวนเงินหน้าตั๋ว เมื่อครบกำหนด หากตั๋วมีดอกเบี้ยจะต้องคำนึงถึงรายการปรับปรุงเมื่อสิ้นปี พร้อมทั้งมีการบันทึกบัญชีเกี่ยวกับตั๋วเมื่อกิจการได้รับ และบันทึกตั๋วเมื่อครบกำหนด และหากสิ้นปีจะมีการปรับปรุงดอกเบี้ยของตั๋วเงินรับและตั๋วเงินรับสามารถนำไปหาผลประโยชน์จากตั๋วโดยนำไปขายลดให้แก่ธนาคาร ตั๋วเงินรับเป็นสินทรัพย์ประเภทหมุนเวียนมีอายุไม่เกิน 1 ปี แสดงในงบดุล

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s