การเปิดเผยข้อมูลในงบการเงิน

พฤศจิกายน 28, 2007

การแสดงรายการตั๋วเงินรับในงบการเงิน

ตั๋วเงินรับระยะสั้นเป็นสินทรัพย์อยู่ในประเภทสินทรัพย์หมุนเวียน นอกจากนี้หากตั๋วเงินรับกรณีนำไปขายลดให้แก่สถาบันการเงินจะเปิดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ตั๋วเงินรับครบกำหนด หรือตั๋วเงินรับขาดความเชื่อถือจะแสดงอยู่ในหมวดสินทรัพย์หมุนเวียนด้วยเช่นกันการแสดงตั๋วเงินรับในงบดุล จะเป็นดังนี้

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s