สรุป บันทึกบัญชีเกี่ยวกับเงินสด

ตุลาคม 17, 2007

เงินสดเป็นสินทรัพย์ของกิจการที่มีสภาพคล่องเป็นอันดับแรกและมักมีการทุจริตยักยอกโดยวิธีการต่างๆ ดังกล่าวมาข้างต้น กิจการจึงต้องมีการวางแผนควบคุมเงินสดเพื่อป้องกันการทุจริตและเพื่อความอยู่รอดของการดำเนินงานทางธุรกิจ ปัจจุบันนักบริหารที่ดีจึงต้องมีการวางแผนการใช้จ่ายเงินมีการจัดการเกี่ยวกับเงินสดเช่น มีการจัดทำวงเงินสดย่อยซึ่งสามารถทำได้สามขั้นตอน

การพิสูจน์ยอดเงินฝากธนาคารสามารถพิสูจน์ได้สามวิธี การจัดทำงบประมาณเงินสดประกอบด้วยงบประกอบงบประมาณการรับชำระหนี้และงบประมาณการจ่ายชำระหนี้ จากวิธีการเงินสดย่อย
งบพิสูจน์ยอดเงินฝากธนาคารและการจัดทำงบประมาณก็ เพื่อช่วยในการบริหารด้านการเงินของกิจการ เพื่อให้กิจการมีเงินสดใช้จ่ายเพียงพอกับธุรกิจของตน และเพื่อก่อให้เกิดความเชื่อมั่นในกระบวนการตัดสินใจด้านการลงทุนในอนาคตต่อไป

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s