การจัดลำดับสินทรัพย์ประเภท ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์

ตุลาคม 7, 2007

ลักษณะของสินทรัพย์ประเภทที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์

มาตรฐานการบัญชีกล่าวว่า ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ เป็นสินทรัพย์ที่มีตัวตนซึ่งกิจการ

1 มีไว้เพื่อใช้ประโยชน์ในการผลิต เพื่อใช้ในการจำหน่ายสินค้าหรือให้บริการ เพื่อให้เช่าหรือเพื่อใช้ในการบริหารงาน

2 คาดว่าจะใช้ประโยชน์มากกว่าหนึ่งรอบปีระยะเวลาของปีบัญชี

ความหมายของสินทรัพย์ประเภทที่ดิน อาคาร และอุปกรณ

ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ หมายถึง สินทรัพย์ที่มีลักษณะคงทนถาวรเมื่อเปรียบเทียบกับสินทรัพย์อื่นซึ่งกิจการมีไว้ใช้ในการดำเนินงาน เพื่อก่อให้เกิดรายได้หลักของ กิจการ

ลำดับชนิดของสินทรัพย์ประเภทที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์

การแสดงสินทรัพย์ประเภทที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ จะจัดเรียงลำดับจากอายุการใช้งานนานที่สุดไปหาอายุการใช้งานน้อยที่สุด เช่น

1 ที่ดิน เป็นสินทรัพย์ซึ่งกิจการมีไว้ใช้ประโยชน์ในการดำเนินงานตามปกติ โดยแสดงไว้ในราคาทุน หากเป็นที่ดินที่กิจการมีไว้เพื่อเก็งกำไรในอนาคต หรือไว้เพื่อวัตถุประสงค์อื่นจะแสดงไว้ในเงินลงทุนระยะยาว

2 อาคาร หรือ สิ่งปลูกสร้างทุกชนิดของกิจการ เป็นสิ่งที่กิจการมีไว้เพื่อใช้ประโยชน์ในการดำเนินงานตามปกติ เช่น ร้านค้า สำนักงาน คลังสินค้าโรงงาน แสดงไว้ในราคาทุนหักด้วยค่าเสื่อมราคาสะสมที่คำนวณได้จนถึงวันที่จัดทำงบดุลนั้น

3 อุปกรณ์ เป็นสินทรัพย์ที่กิจการมีไว้ใช้ในการดำเนินงานปกติของกิจการ เช่น อุปกรณ์ สำนักงาน (โต๊ะ เก้าอี้ เครื่องพิมพ์ดีด เครื่องคอมพิวเตอร์ และเครื่องถ่ายเอกสาร) อุปกรณ์การขนส่ง (รถยนต์ และรถบรรทุก) อุปกรณ์โรงงาน (เครื่องจักร และเครื่องมือ) ฯลฯ โดยแสดง ไว้ในราคาทุนหักด้วยค่าเสื่อมราคาสะสม

4 ทรัพยากรธรรมชาติ เป็นสินทรัพย์ที่กิจการได้ทำสัญญาจ่ายค่าสัมปทานจากวัสดุในการประกอบธุรกิจเกี่ยวกับทรัพยากรของแผ่นดิน เช่น เหมืองแร่ บ่อน้ำมัน ป่าไม้ เป็นต้น บันทึกไว้ในราคาทุนหักด้วยค่าเสื่อมสิ้น

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s